top of page

Acerca de

Arbeidsforberedende trening (AFT)

Hvorfor Arbeidsforberedende trening?

Målet med Arbeidsforberedende trening er å få prøvd ut din arbeidsevne, og å styrke dine muligheter for å få utdanning eller ordinært arbeid. 

 

Arbeidsforberedende trening er et arbeidsrettet tiltak gjennom NAV, hvor du vil få muligheten til å få prøvd ut din arbeidsevne og  få arbeidsrettet opplæring.

Vi vil alltid tilpasse tjenesten ut fra dine spesifikke behov, og dersom du samtykker til det vil vi kunne samarbeide med andre faginstanser du har kontakt med. 

Hvem kan få plass i Arbeidsforberedende trening?

Arbeidsforberedende trening kan tilbys personer med nedsatt arbeidsevne og sammensatte bistandsbehov, og som har behov for særlig tett oppfølging og tilrettelegging med sikte på komme i ordinært arbeid.  Dette vil kunne være personer som kan ha utfordringer knyttet til helsemessige og sosiale problemer, rus, ofte i kombinasjon med mangelfull utdanning, svake grunnleggende ferdigheter og liten eller ingen arbeidserfaring.  

Hvordan går du frem for å få delta i Arbeidsforberedende trening?

Det er NAV som søker deltagere inn til tiltaket. Så, dersom du ønsker å delta i Arbeidsforberedende trening må du ta dette opp med din NAV-veileder, som sammen med deg og Ny Vekst og Kompetanse vil vurdere om dette tiltaket vil imøtekomme dine behov.

Hva innebærer det å delta i Arbeidsforberedende trening?

Tiltaket har som hovedmålsetting å bidra til at flere på sikt får muligheten til å delta i arbeidslivet. Men for å få til dette har vi et helhetlig fokus når vi sammen med deg skal finne gode løsninger for deg og din situasjon. Noe av det vi har fokus på er dette:

  • Bistå deg slik at du øker dine muligheter for å delta i utdanning og/eller arbeid

  • Utprøving og vurdering av din arbeidsevne

  • Kartlegge dine interesser og muligheter på arbeidsmarkedet

  • Karriereveiledning - informasjon om arbeidsmarkedet, yrker og arbeidslivets krav og forventninger

  • Kartlegging og opplæring av grunnleggende ferdigheter (lesing, skriving, regning, muntlige og digitale ferdigheter) Du kan lære mer om grunnleggende ferdigheter HER 

  • Tilrettelagt utdanningsløp der målet er fagbrev

Varighet

Tiltaket har en varighet på inntil 12 mnd., men hvor det godkjennes for 3 og 3 måneder av gangen. Det er din veileder ved Ny vekst og Kompetanse som tar seg av søknad om nye 3 måneder.

 

Dersom det er gode muligheter for at videreføring av tiltaket vil føre til arbeid eller utdanning, kan NAV godkjenne ytterligere 12 måneder i tiltaket. Det vil si til sammen to år.

 

Oppmøte

Arbeidsforberedende trening er et fulltidstiltak, det vil si minimum 30 timer per uke. For noen jobbsøkere er det likevel nødvendig å starte opp i noe redusert tid, men minimum er 50% aktivitet ved oppstart.

 

Unntaksvis kan NAV godkjenne oppstart i 30%, for så å trappe opp til minimum 50% innen fire uker.

Din rolle

Du er den viktigste faktoren for at du skal lykkes og nå dine mål. Derfor er det helt avgjørende at du blir aktivt med i å planlegge, gjennomføre og vurdere tjenesten du mottar gjennom dette tiltaket ved Ny Vekst og Kompetanse. For å få til dette vil du blant annet få en egen veileder som du samarbeider med, og som vil gi deg tett oppfølging og nødvendig veiledning.  

bottom of page