top of page

-Hva skulle vi gjort uten dere!

-Det er godt vi har dere! Dere har gjort en kjempejobb for oss i mange år, og samarbeidet har vært helt upåklagelig. Dere kommer alltid når vi trenger det, og det har aldri vært noen klager eller reklamasjoner på de jobbene dere gjør for oss. Dette er småjobber, som likevel er viktige i den store sammenhengen, og som vi ville fått problemer med å levere hvis det ikke var for dere, roser en strålende fornøyd daglig leder Hallvard Sletmoen hos stanseverkstedet Stantek AS.

 

I 12 år har veileder Jarle Paulsen hentet og levert pakker og produkter hos Stantek AS på SIVA rett syd for Kongsvinger tre ganger i uken. Minst. Men samarbeidet strekker seg mye lenger tilbake i tid. Omtrent et kvart århundre, tror både Stantek-sjefen og veilederen fra Ny Vekst og Kompetanse.

-Vi henter og bringer når de ringer, ler Jarle Paulsen.

 

Kunne ikke vært bedre

Det er til enhver tid 10 eller 11 mann i den avdelingen hos Ny Vekst og Kompetanse på Kongsvinger som Jarle Paulsen er leder for. I tillegg til Stantek AS, gjør de også viktige jobber for Norske Backer AS og Brikkebutikken AS som er en av de store Lego-forhandlerne i Norge.

-Men vi har både plass og kompetanse til flere oppdrag, så det er bare å ta kontakt, sier Paulsen.

De fleste av folkene til Jarle jobber under ordningen som heter varig tilrettelagt arbeid (VTA), som er et tilbud til mennesker som av en eller annen grunn ikke lenger kan fungere på det ordinære arbeidsmarkedet. Men ifølge veilederen elsker de fleste av dem de pirkete og rutinemessige jobbene de blant annet får fra Stantek AS.

-Det handler om mestring. Dette er noe de får til, og en skal ikke undervurdere betydningen av det. De er med på å gjøre en viktig jobb, og den følelsen er rett og slett god å ha.

Stantek-sjefen synes det er flott at bedriften hans kan bidra til å gi mennesker meningsfulle arbeidsoppgaver.

-Dette er en vinn, vinn situasjon for alle parter. Vi får utført viktige arbeidsoppgaver, samtidig som vi er med på å løse et samfunnsoppdrag i nærmiljøet vårt. Det kunne ikke vært bedre!

 

Litt å gjøre i noen dager

Det er ganske store dimensjoner over Stantek-oppdraget til Ny Vekst og Kompetanse. Det handler om ferdigstilling og pakking av snømarkører til strømskap som Stantek produserer for ABB og såkalte «muffer og bend» i stort antall og i varierende størrelse og utførelse.

-Det hender at det kommer paller med ti tusen stykk. Det skal monteres to små fjærer i hver av dem, så da har vi litt å gjøre i noen dager. Ellers prøver vi å være i forkant så vi er klare når Hallvard og kollegene hans ringer. Vi kjenner dem så godt etter hvert at vi vet når det begynner å haste. Da skal det i hvert fall ikke stå på oss, skøyer Jarle Paulsen, som anslår at det går med mellom to og tre årsverk til Stantek-oppdraget.

-Det er mange andre småting som de trenger hjelp til iblant. Vi har regnet ut at vi leverer omtrent 100.000 forskjellige produkter til stanseverkstedet i løpet av et år.

 

Nesten ikke reklamasjoner

Både Sletmoen og Paulsen er opptatt av kvalitet, struktur, nøyaktighet og presisjon. Veileder Paulsen følger personlig opp hver eneste del. Alt skal være på plass.

-Dere leverer virkelig god kvalitet, roser Stantek-sjefen.

-Jeg kan ikke huske at det har kommet en eneste reklamasjon på jobbene som dere har gjort for oss.

bottom of page