Effektiv og besparende hjelpemiddelordning i Nord-Odal

I Nord-Odal er det Ny Vekst og Kompetanse som har ansvaret for å oppbevare og distribuere hjelpemidler til kommunens innbyggere. Det synes ordfører Ragnhild Haagenrud Moen er en glimrende ordning.

 

-Denne ordningen har fungert så godt over så lang tid, at det er vanskelig å se hvordan vi skulle fått det til på andre måter. Ny Vekst og Kompetanse gjør en flott jobb. Vi har faktisk ikke registrert en eneste klage, så vidt jeg vet, sier en svært fornøyd ordfører Haagenrud Moen, som legger til at dette er den mest lønnsomme ordningen for kommunen når det gjelder å oppfylle sine hjelpemiddelforpliktelser.

 

Leveranse sånn midt på treet

Det er tidlig tirsdag morgen. To paller med ferske, uåpnede pappesker står innenfor porten i det store lokalet i førsteetasjen til Ny Vekst og Kompetanse på Sagstua i Nord-Odal som ellers rommer omtrent det som kan tenkes av store og små hjelpemidler for trengende innbyggere. Ergoterapeut Else Karin Søbakk har ennå ikke rukket å gå gjennom dagens forsendelse. Det er hun som har ansvaret for å utrede behov, bestille hjelpemidler og lære brukerne å bruke rullatoren, hørselshjelpemiddelet eller hva det måtte være som kan gi vedkommende et bedre liv og en enklere hverdag. En gang i uken kommer transporten fra hjelpemiddelsentralen på Elverum, og dagens leveranse er «sånn midt på treet», som ergoterapeut Søbakk kaller det.

-Det hender at vi bare får et hørselshjelpemiddel, men andre ganger kan det være flere store senger. Det varierer veldig.

 

Kreves solid bil og to sterke mannfolk

Det er Jan Tore Sannerhaugen og Tore Ødegård som bestyrer lageret og som sørger for at hjelpemidlene kommer dit de skal. Kollegaen er på ferie for tiden, og Sannerhaugen er glad for at det ikke er snakk om noen store, tunge løft i dagens forsendelse. Det er nemlig ikke alle steder som er like lett tilgjengelige i den nokså grisgrendte kommunen. Ikke er det så mange heiser, heller, og det kan ofte være temmelig strevsomt å få store og tunge pakker dit de skal.

-Det er ikke alltid lettvinte adkomster, nei, ler veteranen.

-Det kreves en solid bil og to sterke mannfolk.

Hjelpemiddellageret og -distribusjonen er en stor og viktig del av Ny Vekst og Kompetanse sin avdeling i Nord-Odal. Gunn Bakkeli er arbeidsleder for både denne avdelingen og trykkeriet, som holder til vegg i vegg. Hun forteller at hjemmesykepleierne i kommunen har nøkkel til lageret slik at de lan låse seg inn hvis det skulle dukke opp et akutt behov utenom vanlig åpningstid.

-Det er viktig å ha en beredskap om det skulle skje noe. Det hender at det er behov for en krykke eller et annet hjelpemiddel en kveld eller en søndag. Korttidslageret og ordningen vi har med Ny Vekst og Kompetanse gir oss den fleksibiliteten vi trenger til å gi innbyggerne i kommunen den hjelpen de måtte ha behov for.

 

Driver med masse rart

Det tar tid å gå gjennom den rause bygningsmassen i Bunesvegen 59, der driftsleder Halgeir Bergseteren og kollegene hans har holdt til siden 2017. Tidligere het virksomheten Nipro, og det heter den fremdeles på folkemunne mange steder, selv om den endret navn til Ny Vekst og Kompetanse etter fusjonen der tre ble til en i 2019.

-Vi trives veldig godt her. Det er lyst og fint, god plass og nesten alt vi trenger, smiler driftslederen, som til enhver tid har mellom 40 og 44 ansatte, hvorav ni er faste og resten på tiltaksplasser.

-Vi driver med masse rart. I tillegg til avdelingen til Gunn, Jan Tore og Tore, driver vi både trykkeri, vaskeri, pakking, montering, butikk og annen tjenesteytende virksomhet. Dessuten driver vi mye med opplæring. Deltakere som trenger styrket basiskompetanse i fagene matematikk, lesing, skriving og informasjonsteknologi kan få tilrettelagt undervisning i disse fagene her hos oss.

20221011_094320-01.jpeg

-Hva skulle vi gjort uten dere!

-Det er godt vi har dere! Dere har gjort en kjempejobb for oss i mange år, og samarbeidet har vært helt upåklagelig. Dere kommer alltid når vi trenger det, og det har aldri vært noen klager eller reklamasjoner på de jobbene dere gjør for oss. Dette er småjobber, som likevel er viktige i den store sammenhengen, og som vi ville fått problemer med å levere hvis det ikke var for dere, roser en strålende fornøyd daglig leder Hallvard Sletmoen hos stanseverkstedet Stantek AS.

 

I 12 år har veileder Jarle Paulsen hentet og levert pakker og produkter hos Stantek AS på SIVA rett syd for Kongsvinger tre ganger i uken. Minst. Men samarbeidet strekker seg mye lenger tilbake i tid. Omtrent et kvart århundre, tror både Stantek-sjefen og veilederen fra Ny Vekst og Kompetanse.

-Vi henter og bringer når de ringer, ler Jarle Paulsen.

 

Kunne ikke vært bedre

Det er til enhver tid 10 eller 11 mann i den avdelingen hos Ny Vekst og Kompetanse på Kongsvinger som Jarle Paulsen er leder for. I tillegg til Stantek AS, gjør de også viktige jobber for Norske Backer AS og Brikkebutikken AS som er en av de store Lego-forhandlerne i Norge.

-Men vi har både plass og kompetanse til flere oppdrag, så det er bare å ta kontakt, sier Paulsen.

De fleste av folkene til Jarle jobber under ordningen som heter varig tilrettelagt arbeid (VTA), som er et tilbud til mennesker som av en eller annen grunn ikke lenger kan fungere på det ordinære arbeidsmarkedet. Men ifølge veilederen elsker de fleste av dem de pirkete og rutinemessige jobbene de blant annet får fra Stantek AS.

-Det handler om mestring. Dette er noe de får til, og en skal ikke undervurdere betydningen av det. De er med på å gjøre en viktig jobb, og den følelsen er rett og slett god å ha.

Stantek-sjefen synes det er flott at bedriften hans kan bidra til å gi mennesker meningsfulle arbeidsoppgaver.

-Dette er en vinn, vinn situasjon for alle parter. Vi får utført viktige arbeidsoppgaver, samtidig som vi er med på å løse et samfunnsoppdrag i nærmiljøet vårt. Det kunne ikke vært bedre!

 

Litt å gjøre i noen dager

Det er ganske store dimensjoner over Stantek-oppdraget til Ny Vekst og Kompetanse. Det handler om ferdigstilling og pakking av snømarkører til strømskap som Stantek produserer for ABB og såkalte «muffer og bend» i stort antall og i varierende størrelse og utførelse.

-Det hender at det kommer paller med ti tusen stykk. Det skal monteres to små fjærer i hver av dem, så da har vi litt å gjøre i noen dager. Ellers prøver vi å være i forkant så vi er klare når Hallvard og kollegene hans ringer. Vi kjenner dem så godt etter hvert at vi vet når det begynner å haste. Da skal det i hvert fall ikke stå på oss, skøyer Jarle Paulsen, som anslår at det går med mellom to og tre årsverk til Stantek-oppdraget.

-Det er mange andre småting som de trenger hjelp til iblant. Vi har regnet ut at vi leverer omtrent 100.000 forskjellige produkter til stanseverkstedet i løpet av et år.

 

Nesten ikke reklamasjoner

Både Sletmoen og Paulsen er opptatt av kvalitet, struktur, nøyaktighet og presisjon. Veileder Paulsen følger personlig opp hver eneste del. Alt skal være på plass.

-Dere leverer virkelig god kvalitet, roser Stantek-sjefen.

-Jeg kan ikke huske at det har kommet en eneste reklamasjon på jobbene som dere har gjort for oss.

Gjør viktig arbeid for Glamox

I 27 år har folk fra Ny Vekst og Kompetanse på Kirkenær laget lampefester, spent opp fjærer, pakket deleposer og gjort annet viktig arbeid for Luxo.

 

-Dette passer midt i kjerneverdiene våre. Dere gjør en kjempejobb og er en veldig viktig ressurs for oss. Samarbeidet har fungert glimrende gjennom alle disse årene. Folkene til Ny Vekst og Kompetanse gjør veldig lite feil, og innsatsen er upåklagelig, roser teknisk sjef Tommy Larsen og produksjonssjef Jan Brattli hos bedriften som het Luxo frem til 2009 og som nå heter Glamox AS.

 

70.000 deler på en måned

Roy Jøran Trangsrud er veileder og ansvarlig for monteringsavdelingen til Ny Vekst og Kompetanse på Kirkenær. Han forteller om tidvis hektisk aktivitet i lokalene avdelingen hans disponerer inne på lampefabrikken til Glamox.

-Normalt har vi fem, seks mann i arbeid her samtidig. På en god måned monterer vi sammen 10.000-12.000 ferdige småprodukter, som kan bestå av rundt 70.000 forskjellige deler, sier Trangsrud.

 

VTA eller arbeidstrening

Roy Jøran Trangsrud har for lengst mistet oversikten over hvor mange som har vært innom avdelingen hans i de årene han har jobbet i Ny Vekst og Kompetanse.

-De som kommer hit har enten fått tilbud fra NAV om en ordning som heter varig tilrettelagt arbeidsplass, det vi kaller VTA, eller så kommer de hit på arbeidstrening. Dette er tiltak for folk som trenger bistand for å komme seg ut i jobb eller utdanning.

 

Fortsatt ledig kapasitet

Både Trangsrud, Larsen og Brattli liker å snakke om «solskinnshistorier». Dem har det vært mange av på Ny Vekst og Kompetanse og Luxo/Glamox opp gjennom årene, skal vi tro de tre lederne. Det hender også at noen får tilbud om fast jobb når NAV-ordningen er avsluttet.

-Denne ordningen passer rett i kjerneverdiene våre, sier de to representantene fra Glamox.

-Vi er opptatt av samfunnsansvaret vårt og ønsker å bidra så godt vi kan til lokalmiljøet. Dessuten gjør folkene til Jøran en god jobb for oss. Det er snakk om enkle operasjoner, men som likevel er veldig viktig for hele produksjonen, sier Tommy Larsen.

 

Mer kapasitet å gå på

Roy Jøran Trangsrud forteller at avdelingen hans har mer kapasitet å gå på. For noen år siden inngikk Ny Vekst og Kompetanse en avtale om delproduksjon for Kirkenær-bedriften Hunter Douglas, som er leverandør av solskjerming.

-Vi har enda mer ledig kapasitet, så hvis noen har behov for flinke medarbeidere til å løse enkle produksjonsoppgaver, er det bare å ta kontakt!