top of page

Om oss

Ny Vekst og Kompetanse er en non-profit kompetansebedrift med avdelinger sentralt plassert på Kongsvinger, Sagstua i Nord-Odal og på Kirkenær i Grue kommune. Bedriften ble stiftet i januar 2020 og har sitt hovedkontor på Kongsvinger.

 

Bedriften driver både tjenesteytende virksomhet og produksjon. Bedriftens primæroppgave er å bidra til å dekke behov for yrkesrettet attføring og varig tilrettelagte arbeidsplasser i vårt distrikt. Våre tjenester og produksjoner tilrettelegges slik at den enkelte skal kunne få en god personlig utvikling ut fra sine personlige forutsetninger. 

 

Tjenestemottagere som har behov for å heve sin basiskompetanse i fagene matematikk, lesing, skriving, informasjonsteknologi og muntlige ferdigheter, får tilrettelagt klasseromsundervisning i disse fagene.


​Vedtektsfestet formål:

Tilby en trygg, meningsfull og utviklende arena for mennesker som  faller utenfor det ordinære arbeidsliv, samt tilby kvalifiserende  tjenester i den hensikt å bidra til at alle mennesker blir i stand til  å få, og beholde lønnet arbeid.

 

Vekstbedriften og eierkommunene skal  bidra til samskaping mellom NAV, frivillige organisasjoner og lokalt  næringsliv for å fremme inkludering.

 

Selskapet skal forbedre effekten  av sosial- og velferdstjenester, sett både fra tjenestemottagerens og  samfunnets perspektiv. Gjennom undervisnings-, utviklings- og  forskningsarbeid skal selskapet være en støttespiller og  kompetanseformidler for helse-, utdannings-, og velferdssektoren, samt  det ordinære næringsliv. Selskapet skal sørge for lokale  tiltaksplasser i de respektive kommuner og i regionen. 


bottom of page