top of page

Gjør viktig arbeid for Glamox

I 27 år har folk fra Ny Vekst og Kompetanse på Kirkenær laget lampefester, spent opp fjærer, pakket deleposer og gjort annet viktig arbeid for Luxo.

 

-Dette passer midt i kjerneverdiene våre. Dere gjør en kjempejobb og er en veldig viktig ressurs for oss. Samarbeidet har fungert glimrende gjennom alle disse årene. Folkene til Ny Vekst og Kompetanse gjør veldig lite feil, og innsatsen er upåklagelig, roser teknisk sjef Tommy Larsen og produksjonssjef Jan Brattli hos bedriften som het Luxo frem til 2009 og som nå heter Glamox AS.

 

70.000 deler på en måned

Roy Jøran Trangsrud er veileder og ansvarlig for monteringsavdelingen til Ny Vekst og Kompetanse på Kirkenær. Han forteller om tidvis hektisk aktivitet i lokalene avdelingen hans disponerer inne på lampefabrikken til Glamox.

-Normalt har vi fem, seks mann i arbeid her samtidig. På en god måned monterer vi sammen 10.000-12.000 ferdige småprodukter, som kan bestå av rundt 70.000 forskjellige deler, sier Trangsrud.

 

VTA eller arbeidstrening

Roy Jøran Trangsrud har for lengst mistet oversikten over hvor mange som har vært innom avdelingen hans i de årene han har jobbet i Ny Vekst og Kompetanse.

-De som kommer hit har enten fått tilbud fra NAV om en ordning som heter varig tilrettelagt arbeidsplass, det vi kaller VTA, eller så kommer de hit på arbeidstrening. Dette er tiltak for folk som trenger bistand for å komme seg ut i jobb eller utdanning.

 

Fortsatt ledig kapasitet

Både Trangsrud, Larsen og Brattli liker å snakke om «solskinnshistorier». Dem har det vært mange av på Ny Vekst og Kompetanse og Luxo/Glamox opp gjennom årene, skal vi tro de tre lederne. Det hender også at noen får tilbud om fast jobb når NAV-ordningen er avsluttet.

-Denne ordningen passer rett i kjerneverdiene våre, sier de to representantene fra Glamox.

-Vi er opptatt av samfunnsansvaret vårt og ønsker å bidra så godt vi kan til lokalmiljøet. Dessuten gjør folkene til Jøran en god jobb for oss. Det er snakk om enkle operasjoner, men som likevel er veldig viktig for hele produksjonen, sier Tommy Larsen.

 

Mer kapasitet å gå på

Roy Jøran Trangsrud forteller at avdelingen hans har mer kapasitet å gå på. For noen år siden inngikk Ny Vekst og Kompetanse en avtale om delproduksjon for Kirkenær-bedriften Hunter Douglas, som er leverandør av solskjerming.

-Vi har enda mer ledig kapasitet, så hvis noen har behov for flinke medarbeidere til å løse enkle produksjonsoppgaver, er det bare å ta kontakt!

bottom of page